ॐ मणि पद्मे हूँ   OM MANI PADME HUM          OM MANI PADME HUM   ॐ मणि पद्मे हूँ   

    OM MANI PADME HUM  ॐ मणि पद्मे हूँ   OM MANI PADME HUM   ॐ मणि पद्मे हूँ   OM MANI PADME HUM   ॐ मणि पद्मे हूँ    
Chương Trình
Ðại Lễ Phật Ðản Phật Lịch 2554 và Lễ An Vị Phật
10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 16 tháng 5 năm 2010
(Mùng 3 tháng 4 năm Canh Dần)

10:00 AM     Quan khách, Ðồng hương, Phật tử vân tập
10:30 AM     Chư Tôn Ðức Quang lâm
10:45 AM     Cung nghinh Chư Tôn Ðức,
                      Rước Tượng Ðản Sanh và Ngọc Xá Lợi
                      Lễ An Vị Phật
                      Liên khúc Ca Mừng Khánh Ðản
                      Chào cờ Quốc kỳ: Hoa Kỳ - Việt Nam - Phật Giáo
                      Phút Nhập Từ Bi Quán
                      Giới thiệu thành phần tham dự: Chư Tôn Ðức – Quan khách
                      Lễ An Vị Phật
                      Diễn văn Khai mạc Ðại Lễ Phật Ðản PL 2554
                      Tuyên đọc Thông Ðiệp Phật Ðản PL 2554 của GHPGVNTN tại quê nhà
                      Ðạo từ của Chư Tôn Ðức
                      Cảm niệm Mùa Phật Ðản và Lời Cảm tạ
                      Dâng Hoa cúng Phật – Các em thiếu nhi Phật tử cùng quý Đạo hữu
                      Cử nhạc Trầm Hương Đốt/Niêm Hương
                      Nghi lễ Khánh Ðản
                      Lời Cảm tạ của Ban Tổ Chức
                      Lễ Tắm Phật
12:30 PM     Trai tăng – Thanh trai
12:45 PM     Văn nghệ mừng Phật Ðản – Nghệ sĩ Y Diệp
03:00 PM     Hoàn Mãn

Back To Trang Thông Báo

Chùa Đại Nhật Như Lai
Maha Vairocana
1631 South White Rd,San Jose, CA 95127
Tel: (408)926 - 1998
Email: Thongdat72@yahoo.com
Trang Nhà
Duyệt web tốt trên: Firefox, Google Chrome