ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणि पद्मे हूँ

        OM MANI PADME HUM  ॐ मणि पद्मे हूँ OM MANI PADME HUM    ॐ मणिपद्मे हूँ  OM MANI PADME HUM    ॐ मणि पद्मे हूँ      

Mục Lục


Tin Tức và Thông Báo

Xin bấm vào các link bên dưới để xem chi tiết

* Thư Mời Lễ Tân Niên và Lễ Thượng Nguyên lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 13-02-2022, nhằm ngày 13 tháng Giêng năm Nhâm Dần

* Thông Báo: Lễ Cầu Siêu và Rải Tro Cốt ở San Francisco - Thứ Bảy, ngày 11-09-2021 (nhằm mùng 5 tháng 8, Tân Sửu) khởi hành lúc 7 giờ sáng tại chùa ĐNNL (CLICK HERE).

* Thông Báo: Lễ Phóng Sanh và Thí Thực tại Chùa ĐNNL - Chủ Nhật, 10AM, ngày 12-9-2021 (nhằm ngày mùng 6 tháng 8 năm Tân Sửu).

* Thư Mời Đại Lễ Vu Lan Tại Chùa ĐNNL ngày 14 tháng 8 năm 2021.

* Chương Trình Đại Lễ Vu Lan Tại Chùa ĐNNL ngày 14 tháng 8 năm 2021.

* Chương Trình Đại Lễ Cầu Siêu và Trai Đàn Giải Oan Bạt Độ Tại Chùa ĐNNL ngày 12, 13, và 14 tháng 8 năm 2021.

* Sớ Cầu Siêu, Giải Oan Bạt Độ, Chuẩn Tế Âm Linh Cô Hồn Tại Chùa ĐNNL ngày 12, 13, và 14 tháng 8 năm 2021. DOWNLOAD

* Thiệp Chúc Xuân Tân Sửu 2021 của Hòa Thượng Thích Thông Đạt, Viên Chủ Chùa Đại Nhật Như Lai.

* Chương Trình Mừng Xuân Tân Sửu Tại Chùa ĐNNL.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: HT Thích Thông Đạt viện chủ chùa ĐNNL Chúc Xuân Canh Tý 2020.

* Thông Báo: Thiệp Chúc Xuân Canh Tý 2020 của Viện Chủ Chùa Đại Nhật Như Lai.

* Thông Báo: Hành Hương Nam Cali Ngày 15 và 16 Tháng 2, Năm 2020 nhằm ngày 22 và 23 tháng Giêng năm Canh Tý.

* Thông Báo: Chương Trình Mừng Xuân Canh Tý tại chùa Đại Nhật Như Lai.

Thư Mời: Đại Lễ Vu Lan, thứ Bảy ngày 10 tháng 8 năm 2019 (nhằm mùng 10 tháng 7 năm Kỷ Hợi)

Thông Báo: Chương Trình Sinh Hoạt Đại Lễ Vu Lan, thứ Bảy ngày 10 tháng 8 năm 2019 (nhằm mùng 10 tháng 7 năm Kỷ Hợi)

Thư Mời: Đại Lễ Vu Lan, thứ Bảy ngày 10 tháng 8 năm 2019 (nhằm mùng 10 tháng 7 năm Kỷ Hợi)

Thông Báo: Chương Trình Sinh Hoạt Đại Lễ Vu Lan, thứ Bảy ngày 10 tháng 8 năm 2019 (nhằm mùng 10 tháng 7 năm Kỷ Hợi)

Thư Mời: Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa ĐNNL ngày 11 tháng 5 năm 2019 (nhằm ngày mùng 7 tháng 4 năm Kỷ Hợi)

Thông Báo: Chương Trình Sinh Hoạt Đại Lễ Phật Đản ngày 11 tháng 5 năm 2019 Tại Chùa ĐNNL

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video:Lễ Cầu Siêu và Truy Niệm Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang do HT Thích Thông Đạt viện chủ Chùa ĐNNL cử hành tháng 11 năm 2019.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Đại Lễ Vu Lan Tại Chùa ĐNNL tháng 9 năm 2019.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Lễ Phóng Sanh Tại Chùa ĐNNL tháng 9 năm 2019.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Lễ Rải Tro Cốt do Chùa ĐNNL tổ chức tháng 9 năm 2019.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa ĐNNL ngày 11 tháng 5 năm 2019 (Video 2)

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa ĐNNL ngày 11 tháng 5 năm 2019 (Video 1)

* Hình Ảnh: Đón Xuân Kỷ Hợi Tại Chùa ĐNNL.

* Thư Chúc Tết của HT Thích Thông Đạt, Viện Chủ Chùa ĐNNL.  

* Chương Trình Đón Xuân Kỷ Hợi Tại Chùa ĐNNL.

* Thư Mời: dự Lễ Tất Niên và Hiệp Kỵ tại bổn tự vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 20 tháng 1 năm 2019, nhằm ngày 15 tháng Chạp năm Mậu Tuất.  

* Chương Trình Sinh Hoạt Trong Năm 2019 Tại Chùa ĐNNL.

Thư Mời: Đại Lễ Vu Lan Tại Chùa ĐNNL ngày Thứ Bảy, 1 tháng 9 năm 2018 (nhằm ngày 22 tháng 7 năm Mậu Tuất)

Thông Báo: Chương Trình Đại Lễ Vu Lan ngày Thứ Bảy, 1 tháng 9 năm 2018 Tại Chùa ĐNNL

Thư Mời: Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa ĐNNL ngày 12 tháng 5 năm 2018 (nhằm ngày 27 tháng 3 năm Mậu Tuất)

* Hình Ảnh: Lễ cầu siêu Chư Hương linh tử nạn trên biển và rải tro cốt tại Sans Francisco do chùa ĐNNL tổ chức ngày 8-9-2018

Thông Báo: Chương Trình Sinh Hoạt Đại Lễ Phật Đản ngày 12 tháng 5 năm 2018 Tại Chùa ĐNNL

* Thư Chúc Tết Của Hoà Thượng Thích Thông Đạt, Viện Chủ Chuà Đại Nhật Như Lai.

* Thiệp Mừng Xuân Mậu Tuất 2018.

* Chương Trình Sinh Hoạt Trong Năm 2018 Tại Chùa ĐNNL - Lễ Tất Niên và Hiệp Kỵ ngày 21 tháng 1 năm 2018.  

* Chương Trình Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 Tại Chùa ĐNNL từ ngày 15 đến 18-02-2018.

* Thư Mời dự Lễ Tất Niên và Hiệp Kỵ tại bổn tự vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 21 tháng 1 năm 2018, nhằm mùng 5 tháng Chạp năm Đinh Dậu.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Đại Lễ Vu Lan Tại Chùa Đại Nhật Như Lai ngày 26 tháng 8 năm 2017

* Thư Mời: Đại Lễ Vu Lan Tại Chùa ĐNNL ngày 26 tháng 8 năm 2017 (nhằm ngày mùng 5 tháng 7 năm Đinh Dậu).

* Thông Báo: Chương Trình Sinh Hoạt Đại Lễ Phật Đản ngày 26 tháng 8 năm 2017 Tại Chùa ĐNNL.

* Thư Mời: Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa ĐNNL ngày 29 tháng 4 năm 2017 (nhằm ngày mùng 4 tháng 4 năm Đinh Dậu).

* Thông Báo: Chương Trình Sinh Hoạt Đại Lễ Phật Đản ngày 29 tháng 4 năm 2017 Tại Chùa ĐNNL.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Hòa Thượng Thích Thông Đạt (Chùa Đại Nhật Như Lai - San Jose) Chúc Tết Định Dậu 2017

* GHI NHANH ĐẠI HỘI GHPGVNTN 2017 HOUSTON VÀ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CHUNG - Từ Hạnh Mai Đào

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Thông Điệp Mừng Xuân và Lời Chúc Tết của Hòa Thượng Thích Thông Đạt.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Lễ Tất Niên và Hiệp Kỵ tại chùa ĐNNL ngày 21 tháng 1 năm 2017 .

* Thiệp Mừng Xuân Đinh Dậu 2017.

* Chương Trình Sinh Hoạt Trong Năm 2017 Tại Chùa ĐNNL - Lễ Tất Niên và Hiệp Kỵ ngày 21 tháng 1 năm 2017 .

* Chương Trình Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 Tại Chùa ĐNNL từ ngày 27 đến 30-1-2017.

* Thư Mời dự Lễ Tất Niên và Hiệp Kỵ tại bổn tự vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 15 tháng 1 năm 2017, nhằm ngày 18 tháng Chạp năm Bính Thân.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Lễ Quán Đảnh Ngài Bạch Tán Cái tại chùa Đại Nhật Như Lai tháng 9 năm 2016.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Đại Lễ Vu Lan tại chùa Đại Nhật Như Lai tháng 8, 2016.

* Thư Mời: Ðại Lễ Vu Lan lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 27 tháng 8 năm 2016. 

* Thông Báo: Chương Trình Ðại Lễ Vu Lan sáng Thứ Bảy, ngày 27 tháng 8 năm 2016 (nhằm ngày 25 tháng 7 năm Bính Thân). 

* Hình Ảnh: Hành Hương Phật Tích Tháng 12 năm 2015.

* Thư Mời: Ðại Lễ Phật Ðản Lần Thứ 2640, PL 2560 lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 14 tháng 5, 2016. 

* Thông Báo: Chương Trình Ðại Lễ Phật Ðản sáng Thứ Bảy, ngày 14 tháng 5, 2016. 

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video Chúc Tết của Hòa Thượng Thích Thông Đạt, Viện Chủ Chùa Mật Tông Đại Nhật Như Lai, San Jose, California.

* Thông Báo: Chương Trình Sinh Hoạt Mừng Xuân Bính Thân 2016 bắt đầu ngày Chủ Nhật, ngày 7 tháng 2, 2016.

* Thư Mời: Lễ Tất Niên và Hiệp Kỵ Hàng Năm lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 24 tháng 1 năm 2016.

* Thông Cáo Báo Chí Số 14 Ngày 29-10-2015: Bốn (4) văn kiện quan trọng sau Đại Hội Khoáng Đại 2015 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất UBCV.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai GHPGVNTN - Đại Hội Khoáng Đại 2015: "Thông Qua Các Văn Kiện Đại Hội" ngày 11 thánng 10, 2015 tại San Jose, CA.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Phóng Sự Cộng Đồng: Sóng Gió Gì Đã Xảy Ra Trong GHPGVNTN Như Một Pháp Nạn.

* Hình Ảnh: Đại Lễ Phật Đản PL 2559 tại chùa ĐNNL ngày 23 tháng 5 năm 2015.
* THƯ MỜI: Ðại Lễ Vu Lan ngày Thứ Bảy, 15 tháng 8 năm 2015 Tại Chùa Đại Nhật Như Lai.
* CHƯƠNG TRÌNH: Ðại Lễ Vu Lan ngày Thứ Bảy, 15 tháng 8 năm 2015 Tại Chùa Đại Nhật Như Lai.
* Phật Đản 2559: Thông điệp của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, và Thông bạch của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo.
* THƯ MỜI: Mừng Ðại Lễ Phật Ðản - Thứ Bảy, 23-5-2015 (mùng 6 tháng Tư) tại chùa ĐNNL.
* THÔNG BÁO: Chương Trình Mừng Ðại Lễ Phật Ðản Lần Thứ 2639, Phật Lịch 2559.
* Hình Ảnh: Lễ Tưởng Niệm HT Thích Như Đạt tại chùa Đại Nhật Như Lai, San Jose, ngày 1 tháng 3 năm 2015, San Jose, California
Ngày 26-12-2014: Thư Mời Lễ Tất Niên và Hiệp Kỵ Hàng Năm lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 1 tháng 2 năm 2015
Ngày 26-12-2014: Chương Trình Mừng Xuân Ất Mùi 2015 Tại Chùa ÐNNL ngày Thứ Tư 18-2-2015.
Ngày 2-11-2014: Tiểu sử Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Minh, Bổn sư HT Thích Thông Đạt
Ngày 29-10-2014: Đà Nẵng, VN: Lễ nhập kim quan Cố trưởng lão HT. Thích Viên Minh, Bổn sư HT Thích Thông Đạt
Ngày 15-9-2014: Thông Báo Mở Khóa Tu Học với Ngài Hungkar Dorje Rinpoche tại Chùa ĐNNL vào ngày 17, 18, và 19 tháng 10 năm 2014 (thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật) [Click Here for English]
Ngày 08-08-2014: Thông Báo Lễ Khởi Công Kiến Tạo Mạn-Đà-La tại chùa ĐNNL vào ngày Thứ Sáu, 26 tháng 8 của tu viện Sera Mey.
Ngày 07-30-2014: Thông bạch Vu Lan 2014 của Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
Ngày 06-10-2014: Thư Mời Đại Lễ Vu Lan vào ngày Thứ Bảy, 26 tháng 7 năm 2014, PL 2558 tại chùa ĐNNL.
Ngày 06-10-2014: Chương Trình Đại Lễ Vu Lan 2014 - Phật Lịch 2558.
Ngày 04-05-2014: Thư Mời Đại Lễ Phật Đản 2014 - Phật Lịch 2558.
Ngày 04-05-2014: Chương Trình Đại Lễ Phật Đản 2014 - Phật Lịch 2558.
Ngày 17-12-2013: Thư Mời Lễ Tất Niên Hiệp Ky 2014 của chùa ĐNNL vào ngày Thứ Bảy, 18-01-2014.
Ngày 17-12-2013: Chương Trình Sinh Hoạt Mừng Xuân Giáp Ngọ của chùa ĐNNL.
Ngày 17-12-2013: Chương Trình Sinh Hoạt Năm 2014 tại chùa ĐNNL.
Ngày 12-9-2013: Thông Báo Hành Hương Ấn Độ năm 2014 của chùa ĐNNL.
Ngày 22-10-2013: Khóa Tu Học Với Ngài Hungkar Dorje Rinpoche từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật, ngày 22-23-24 tháng 11, 2013 tại chùa ĐNNL. (In English)
Ngày 12-9-2013: Thông Báo Hành Hương Ấn Độ năm 2014 của chùa ĐNNL.
Ngày 12-9-2013: Chương Trình Hành Hương Ấn Độ năm 2014 của chùa ĐNNL.
Ngày 6-6-2013: Thư Mời Đại Lễ Vu Lan 2013 - Phật Lịch 2557.
Ngày 6-6-2013: Chương Trình Đại Lễ Vu Lan 2013 - Phật Lịch 2557.
Ngày 7-05-2013: Bài Cầu Nguyện tại Tòa Thị Chính San Jose (song ngữ).
Ngày 2-05-2013: Poster - Lâm Tế đời thứ 21, môn phái Hải Đức, Thập Pháp Di Đà Pháp Kệ.
Ngày 10-4-2013: Thư Mời Đại Lễ Phật Đản 2013 - Phật Lịch 2557.
Ngày 10-4-2013: Chương Trình Đại Lễ Phật Đản 2013 - Phật Lịch 2557.
Thư Mời Dự Lễ Tất Niên & Hiệp Kỵ ngày 23 tháng Chạp năm Nhâm Thìn (nhằm ngày 3 tháng 2 năm 2013)
Chương Trình Tu Học Trong Năm 2013.
Chương Trình Sinh Hoạt Trong Năm 2013.
Thiệp Chúc Mừng Xuân Quý Tỵ 2013. Click here!
Chương Trình Sinh Hoạt Mừng Xuân Quý Tỵ 2013.
05-12-2012: Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác viên tịch lúc 6:20 sáng tại Chùa Pháp Luân, Houston, Texas, trụ thế 86 năm, hạ lạp 66 năm.
Thứ Sáu đến Chủ Nhật, ngày 9, 10 & 11 tháng 11 năm 2012: Thuyết Pháp Kim Cang Tát Đỏa & Truyền Khẩu của Tôn Giả Hungkar Dorje Rinpoche. Xin bấm vào để xem chi tiết! Click here for English!

3-11-2012: Xây Bục Thờ Tượng Quán Thế Âm Lộ Thiên.
Poster Đại Lễ Vu Lan - PL 2555
Poster Đại Lễ Phật Đản - PL 2555
Ca Nhạc Gây Quỹ
Poster Đại Lễ Vu Lan - PL 2554
Thư Mời Đại Lễ Phật Đản - PL 2554
Chương Trình Đại Lễ Phật Đản - PL 2554
Poster Đại Lễ Phật Đản - PL 2554

Bãi Đậu Xe: Chùa có hợp đồng xử dụng bãi đậu xe của trường Trung Học Mount Pleasant bên kia đường!

Chùa Đại Nhật Như Lai - Maha Vairocana Temple
1631 South White Rd,San Jose, CA 95127
Tel: (408)926-1998 -- Email: ThongDat72@yahoo.com

Trang Nhà
Duyệt web tốt trên: Firefox & Google Chrome