ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणि पद्मे हूँ

        OM MANI PADME HUM  ॐ मणि पद्मे हूँ OM MANI PADME HUM    ॐ मणिपद्मे हूँ  OM MANI PADME HUM    ॐ मणि पद्मे हूँ      

Mục LụcTHƯ MỜI

Ðại Lễ Phật Ðản Lần Thứ 2637 - Phật Lịch 2557

(Bấm Vào Đây Để Mở Ra Dưới Dạng PDF)

Bấm Vào Đây Để Xem Chương Trình Sinh Hoạt Đại Lễ Phật Đản


Kính bạch Chư Tôn Ðức, Quý vị Lãnh Ðạo Tinh Thần Tôn Giáo Bạn

Kính gửi Quý Ðơn vị Gia Ðình Phật Tử, Hội Ðoàn, Thiện Nam, Tín Nữ, và Ðồng Hương Phật Tử

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

“Thị hiện hóa độ chúng sanh” là hạnh nguyện mà Ðức thế Tôn đã phát tâm, đã Hoằng Dương

Chánh Pháp, và đã truyền đạt lại cho chúng ta những phương pháp, đường lối hầu đạt thành

chánh quả trong suốt hai ngàn năm trăm năm qua.

Ðể hân hoan đón mừng ngày Ðức Thế Tôn thị hiện trên cõi trần, và đền đáp phần nào công ơn

hóa độ của ngài, Chùa Ðại Nhật Như Lai sẽ long trọng tổ chức Ðại Lễ Phật Ðản lần thứ 2637

Phật lịch 2557 tại:

CHÙA ĐẠI NHẬT NHƯ LAI

1631 South White Road, San Jose, CA 95127

Từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều

Chủ Nhật ngày 12 tháng 5 năm 2013, nhằm mùng 3 tháng Tư năm Quý Tỵ.

Thay mặt chùa Ðại Nhật Như Lai, cùng Ban Tổ Chức, trân trọng cung thỉnh Chư Tôn Ðức, các

vị Lãnh đạo Tinh thần Tôn giáo bạn, trân trọng kính mời quý Ðơn vị Gia Ðình Phật Tử, Hội

đoàn, quý Phật tử và Ðồng hương hoan hỷ quang lâm tham dự Ðại Lễ Phật Ðản PL 2557.

Sự hiện diện của quý liệt vị là niềm khích lệ vô biên đối với Bổn tự, cùng Ban Tổ Chức trên con

đường Hoằng Dương Chánh Pháp và phụng sự tha nhân dưới ánh từ quang của đấng Từ Phụ.

Bãi Đậu Xe: Quý vị có thể đậu xe tại trường Trung Học Mount Pleasant phía bên kia đường hoặc
                    tại trường tiểu học Adelante phía sau chùa (2999 Ridgemont Dr.)

 

                 San Jose, Ngày 10 tháng 4 năm 2013

                 Trân Trọng Kính Mời

Thượng Tọa Thích Thông Đạt