ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणि पद्मे हूँ

        OM MANI PADME HUM  ॐ मणि पद्मे हूँ OM MANI PADME HUM    ॐ मणिपद्मे हूँ  OM MANI PADME HUM    ॐ मणि पद्मे हूँ      

Mục Lục


Các Mẫu Đơn Từ, Sớ Cầu An, Cầu Siêu, v.v...

    Để tạo sự thuận lợi cho quý Phật tử & tín hữu, quý vị có thể bấm vào những mẫu đơn dưới đây để in ra, điền vào và gửi về chùa tại địa chỉ trên.

Sớ Cầu An

Sớ Cầu Siêu

Sớ Cầu Siêu mùa Vu Lan

Phiếu Ủng Hộ, Cúng Dường (miễn trừ thuế/tax deductible)

Phiếu Ghi Danh Thọ Bát Quan Trai

Phiếu Ghi Danh Tu Học

Phiếu Ghi Danh Cầu Siêu & Xin Rải Tro Cốt

Bãi Đậu Xe: Chùa có hợp đồng xử dụng bãi đậu xe của trường Trung Học Mount Pleasant bên kia đường!


Chùa Đại Nhật Như Lai - Maha Vairocana Temple
1631 South White Rd,San Jose, CA 95127
Tel: (408)926-1998 -- Email: ThongDat72@yahoo.com

Trang Nhà
Duyệt web tốt trên: Firefox & Google Chrome