ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणि पद्मे हूँ

        OM MANI PADME HUM  ॐ मणि पद्मे हूँ OM MANI PADME HUM    ॐ मणिपद्मे हूँ  OM MANI PADME HUM    ॐ मणि पद्मे हूँ      

Mục LụcNhạc Hòa Tấu

Bầu Tranh Sáo 1 (Track: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
Bầu Tranh Sáo 2 (Track: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
Bầu Tranh Sáo 3 (Track: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
Bầu Tranh Sáo 4 (Track: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

Chùa Đại Nhật Như Lai - Maha Vairocana Temple
1631 South White Rd,San Jose, CA 95127
Tel: (408)926-1998 -- Email: ThongDat72@yahoo.com

Trang Nhà
Duyệt web tốt trên: Firefox & Google Chrome