ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणि पद्मे हूँ

        OM MANI PADME HUM  ॐ मणि पद्मे हूँ OM MANI PADME HUM    ॐ मणिपद्मे हूँ  OM MANI PADME HUM    ॐ मणि पद्मे हूँ      

Mục Lục

Nhạc Phật Giáo

Phật Giáo Việt Nam (Track: 1)
Vu Lan (Track: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)
Từ Bi Ca (Track: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
Thiền Ca (Track: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
Sám Hối (Track: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
Phật Ca (Track: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
Ngát Hương Đàm (Track: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
Mẹ Hiền (Track: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
Mấy Độ Luân Hồi (Track: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
Hoa Hồng Cài Áo (Track: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
Đi Chùa Hương (Track: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
Đạo Thiền Ca (Track: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
Đạo Ca (Track: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
Mười Phương Hoa Nở (Track: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,)

Chùa Đại Nhật Như Lai - Maha Vairocana Temple
1631 South White Rd,San Jose, CA 95127
Tel: (408)926-1998 -- Email: ThongDat72@yahoo.com

Trang Nhà
Duyệt web tốt trên: Firefox & Google Chrome