ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणि पद्मे हूँ

        OM MANI PADME HUM  ॐ मणि पद्मे हूँ OM MANI PADME HUM    ॐ मणिपद्मे हूँ  OM MANI PADME HUM    ॐ मणि पद्मे हूँ      

Mục LụcLưu Ý: Nếu xài Internet Exporer browser, xin vui lòng bấm vào nút "Allowed Blocked Content" để xem hình slideshow.


* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Lễ Thượng Nguyên tại chùa Đại Nhật Như Lai - 17 tháng 2, 2017.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Khóa Tu Học Tại Chùa ĐNNL: Nguyện Vãng Sinh Cực Lạc Với Ngài Hungkar Dorje Rinpoche tháng 10 năm 2016.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: HUNGKAR DORJE RINPOCHE - Pháp Tu Tài Bảo Như-Ý của Phật Orgyen Jambhala (Wish-Fulfilling Practice of ORGYEN JAMBHALA) Thuyết Giảng tại: Chùa Cổ Lâm Pagoda - (TRUNG TÂM SHAR CHOG NGON GAI LING - SEATTLE 2016)
* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Đại Lễ Vu Lan Tại Chùa Đại Nhật Như Lai ngày 26 tháng 8 năm 2017.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video 1/2: Lễ Quán Đảnh “Phật Đảnh Tôn Thắng Phật Mẫu Namgyalma”, Thứ Bảy, 29-7-2017 tại Chùa ĐNNL.

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video 2/2: Lễ Quán Đảnh “Phật Đảnh Tôn Thắng Phật Mẫu Namgyalma”, Thứ Bảy, 29-7-2017 tại Chùa ĐNNL.

Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Đại Lễ Phật Đản PL 2561 tại chùa ĐNNL ngày 29 tháng 4 năm 2017.

* Hình Ảnh: Đại Lễ Phật Đản PL 2561 tại chùa ĐNNL ngày 29 tháng 4 năm 2017.

* Hình Ảnh: Hành Hương Ấn Độ và Nepal tháng 3 năm 2014

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video Phóng Sự: Chùa Mật Tông Đại Nhật Như Lai, San Jose, California

* Chua Dai Nhat Nhu Lai Video: Lễ Bế Giảng Khóa Tu Học Thường Niên với Ngài Hungkar Dorje Rinpoche tại Chùa ĐNNL, tháng 10 năm 2014.

Hình Ảnh: Đại Lễ Phật Đản PL 2559 tại chùa ĐNNL ngày 23 tháng 5 năm 2015
Video Phóng Sự: Chùa Mật Tông Đại Nhật Như Lai, San Jose, California.
Video: Hòa Thượng Thích Thông Đạt chúc Xuân Ất Mùi 2015 - Chùa Đại Nhật Như Lai, San Jose, California.
Video: Ngài Hungkar Dorje Rinpoche Thuyết Giảng LOJONG - Bodhisattva Mind Training (PHÁP TU TÂM của BỒ TÁT) tại Trung Tâm Shar Chog Ngon Gai Ling; Seattle 2013.
Video: Lễ Bế Giảng Khóa Tu Học Kim Cang Tát Đỏa với Ngài Hungkar Dorje Rinpoche tại Chùa ĐNNL, tháng 10 năm 2014.
Video: Ngày 6-9-2014: Lễ Xóa Mạn-Đà-La tại chùa ĐNNL của chư Tăng Tây Tạng.
Video: 2014 Video Nhạc Karaoke Tụng Kinh và Chú
Video: 2014 Lễ Cầu Siêu và Rải Tro Cốt Tại San Francisco vào ngày 23 tháng 8
Video: Đại Lễ Vu Lan tại Chùa ĐNNL, ngày 26 tháng 7 năm 2014 [ Phần 1 ]   | [ Phần 2 ]
Đại Lễ Vu Lan tại Chùa ĐNNL, ngày 26 tháng 7 năm 2014
Hành Hương Ấn Độ và Nepal tháng 3 năm 2014
Ðại Lễ Phật Ðản Lần Thứ 2638- PL 2558, Chủ Nhật ngày 18 tháng 5 năm 2014 Tại Chùa ĐNNL
Lễ Phóng Sanh, Rằm Tháng Giêng (Ngày 26 Tháng 2, 2014) Tại Chùa ĐNNL
Mừng Sinh Nhật HT Thích Thông Đạt - Ngày 27 Tháng 12, 2013 Tại Chùa ĐNNL
Khóa Tu Học Với Ngài Hungkar Dorje Rinpoche ngày 22-23-24 tháng 11, 2013 tại chùa ĐNNL
Khóa Tu Học Ở Tây Tạng, tháng 8, 2013
Lễ Vu Lan Tại Chùa ĐNNL, ngày 4 tháng 8, 2013
Lễ Cưới Của Phật Tử Nhật Tấn Tại Chùa ĐNNL, 27 tháng 4-2013
Hành Hương Ấn Độ & Nepal - Tháng 11 Năm 2012. Phần 3: Hình Ảnh Phóng Sự.
Hành Hương Ấn Độ & Nepal - Tháng 11 Năm 2012. Phần 2: Phi Trường New Delhi, Chùa, Tháp & Đền Thờ Xung Quanh Đại Tháp Niết Bàn.
Hành Hương Ấn Độ & Nepal - Tháng 11 Năm 2012. Phần 1. Updated: 05-18-2013.
Lễ Cưới Lê Nguyên Tài & Thúy Trần Tại Chùa ĐNNL
Video Lễ Phóng Sanh Đầu Năm 2013 Tại Chùa ĐNNL
Đức Đạt-lai Lạt-ma Đội Mũ Của Các Dân Tộc và Quốc Gia (from BK Phạm).
Tang Lễ Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác - Tháng 12 Năm 2012
Tôn Giả Hungkar Dorje Rinpoche Thuyết Pháp Kim Cang Tát Đỏa, Chùa Đại Nhật Như Lai, Tháng 11, 2012
Lễ Cúng Dược Sư & Phóng Sanh - Tháng 9 - 2012
Lễ Rải Tro Cốt Tại San Francisco -Tháng 9 Năm 2012
Lễ Phật Đản Năm 2011 
Sổ Số 2011
Lễ Vu Lan 2010 - PL 2554
Cúng Tsog 2010
Lễ Phật Đản 2010 - PL 2554
Triển Lãm Xá Lợi Tại Chùa Medicine Buddha Center Năm 2010
Ven. Hungkar Viếng Chùa năm 2010
Lễ Phật Đản 2009 - PL 2553
Lễ Tưởng Nguyện Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang

Chùa Đại Nhật Như Lai - Maha Vairocana Temple
1631 South White Rd, San Jose, CA 95127
Tel: (408)926-1998 -- Email: ThongDat72@yahoo.com

Trang Nhà
Duyệt web tốt trên: Firefox & Google Chrome