ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणि पद्मे हूँ

        OM MANI PADME HUM  ॐ मणि पद्मे हूँ OM MANI PADME HUM    ॐ मणिपद्मे हूँ  OM MANI PADME HUM    ॐ मणि पद्मे हूँ      

Mục LụcHành Hương Ấn Độ & Nepal - Tháng 11 Năm 2012

Phần I    Phần II   Phần III

Đức Phật dạy: “Này các Tỳ Kheo, sau khi ta diệt độ, tất cả Thiện nam, Tín nữ, người mà có lòng tin nơi Phật pháp nên đi đến 4 nơi linh thiêng (Tứ Động Tâm) và ghi nhớ rằng đây là:
- Lâm-Tỳ-Ni (Lumbini), nơi Ta Đản sanh; đây là
- Bồ-Đề-Đạo-Tràng (Bodhgaya), nơi Ta Thành đạo; đây là
- Vườn Lộc-Uyển (Sarnath), nơi Ta Chuyền Pháp luân; và đây là
- Câu-Thi-Na (Kushinagar), nơi Ta nhập Niết bàn.”

2012 Hành Hương Ấn Độ & Nepal - Đời Sống & Con Người. Updated: 03-09-2013.
Đến Phi Trường Indira Grandhi - New Delhi - 16-11-2012
Thăm Viếng Dharamsala, Ấn Độ, Ngày 17-23, Tháng 11, 2012
Tu Học Với Đức Đạt Lai Lạc Ma Tại Tu Viện Namgyal, Dharamsala, Ấn Độ
Đảnh Lễ Xá Lợi Phật Tại Viện Bảo Tàng Quốc Gia New Delhi, Ấn Độ
Chiêm Bái Vườn Lâm-Tỳ-Ni (Lumbinī, Nepal)
Tham Quan Linh Thứu Sơn (Gijihakuta - Vulture Peak)
Viếng Thăm Trúc Lâm Tịnh Xá
Phế Tích Của Đại Học Phật Giáo Nālandā, Bihar, Bắc Ấn Độ
Đền Tưởng Niệm Cao Tăng Huyền Trang Tại Đại Học Phật Giáo Nālandā
Ngục Thất Bimbisara, Nơi Vua Tần-bà-sa-la Bị Cầm Tù Gần Linh Thứu Sơn
Bồ-Đề-Đạo-Tràng (Bodhgaya) - Nơi Phật Thành Đạo - Bihar, Bắc Ấn Độ
Vườn Lộc Uyển (Sarnath) & Tháp Hạnh Ngộ (Chaukhandi Stūpa), Nơi Đức Phật Chuyển Pháp Luân
Thánh Tích Câu-Thi-Na (Kushinagar), Nơi Đức Phật Nhập Niết Bàn
Tháp Trà Tỳ Tại Câu-Thi-Na, Nơi Hỏa Táng Kim Thân Của Đức Phật
Xem Tiếp: Hành Hương Phần II Hành Hương Phần III Trở Về Trang Hình Ảnh Trở Lên Đầu Trang


Chùa Đại Nhật Như Lai - Maha Vairocana Temple
1631 South White Rd,San Jose, CA 95127
Tel: (408)926-1998 -- Email: ThongDat72@yahoo.com

Trang Nhà
Duyệt web tốt trên: Firefox & Google Chrome