ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणि पद्मे हूँ

        OM MANI PADME HUM  ॐ मणि पद्मे हूँ OM MANI PADME HUM    ॐ मणिपद्मे हूँ  OM MANI PADME HUM    ॐ मणि पद्मे हूँ      

Mục LụcHành Hương Ấn Độ & Nepal - Tháng 11 Năm 2012

Phần I   Phần II    Phần III

Phi Trường New Delhi,
Chùa, Tháp  & Đền Thờ Xung Quanh Đại Tháp Niết Bàn.

Đức Phật dạy: “Này các Tỳ Kheo, sau khi ta diệt độ, tất cả Thiện nam, Tín nữ, người mà có lòng tin nơi Phật pháp nên đi đến 4 nơi linh thiêng (Tứ Động Tâm) và ghi nhớ rằng đây là:
- Lâm-Tỳ-Ni (Lumbini), nơi Ta Đản sanh; đây là
- Bồ-Đề-Đạo-Tràng (Bodhgaya), nơi Ta Thành đạo; đây là
- Vườn Lộc-Uyển (Sarnath), nơi Ta Chuyền Pháp luân; và đây là
- Câu-Thi-Na (Kushinagar), nơi Ta nhập Niết bàn.”Xem Tiếp: Hành Hương Phần I Hành Hương Phần III Trở Về Trang Hình Ảnh Trở Lên Đầu Trang


Chùa Đại Nhật Như Lai - Maha Vairocana Temple
1631 South White Rd,San Jose, CA 95127
Tel: (408)926-1998 -- Email: ThongDat72@yahoo.com

Trang Nhà
Duyệt web tốt trên: Firefox & Google Chrome