ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणि पद्मे हूँ

        OM MANI PADME HUM  ॐ मणि पद्मे हूँ OM MANI PADME HUM    ॐ मणिपद्मे हूँ  OM MANI PADME HUM    ॐ मणि पद्मे हूँ      

Mục Lục


Phim Phật Giáo

Video: Sự kiện Hòa thượng Thích Quảng Ðức tự thiêu: 50 năm nhìn lại (1963-2013) - VOA tiếng Việt
Video: Đại Lễ Phật Đản tại chùa Đai Nhật Như Lai, 12 tháng 5, 2013
Video: Hành Hương Ấn Độ tháng 11-2012 - Thăm Viếng Sarnath, Nơi Đức Phật Giảng Pháp Lần Đầu Tiên Cho Anh Em Kiều Trần Như
Video: Hành Hương Ấn Độ tháng 11-2012 - Thăm Viếng Kushinagar, Nơi Đức Phật Nhập Niết Bàn
Video: Hành Hương Ấn Độ tháng 11-2012 - Thăm Viếng Dharamshala, Thủ Phủ của Chính Quyền Lưu Vong Tây Tạng
Video: Hành Hương Ấn Độ tháng 11-2012 - Viếng Bái Bồ Đề Đạo Tràng
Video: Hành Hương Ấn Độ tháng 11-2012 - Thăm Viếng Vườn Lâm Tì Ni
Video Lễ Phóng Sanh Đầu Năm 2013 Tại Chùa ĐNNL
Rải Tro Cốt tại San Francisco
Tiền Hành Pháp
Phóng Sự Lễ Vu Lan 2010 - PL 2554
Thần Hoàng Tài - Jambhala
Chú Đại Bi (Phần I, Phần II)
Bồ Tát Thích Quảng Đức Tử Đạo
Phim "The Life of Buddha - Cuộc Đời Đức Phật" - Phụ Đề Tiếng Việt

Phim Bảy Kỳ Quan Thế Giới Phật Giáo - Phim Tài Liệu Của BBC - Phụ Đề Tiếng Việt


Phim Hoạt Hình "Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni " - Thuyết Minh Tiếng Việt.

Chùa Đại Nhật Như Lai - Maha Vairocana Temple
1631 South White Rd,San Jose, CA 95127
Tel: (408)926-1998 -- Email: ThongDat72@yahoo.com

Trang Nhà
Duyệt web tốt trên: Firefox & Google Chrome