ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणि पद्मे हूँ

        OM MANI PADME HUM  ॐ मणि पद्मे हूँ OM MANI PADME HUM    ॐ मणिपद्मे हूँ  OM MANI PADME HUM    ॐ मणि पद्मे हूँ      

Mục Lục


11-2012 - Hành Hương Ấn Độ - Vườn Lộc Uyển
Sarnath, Vườn Lộc Uyển, là nơi Đức Phật giảng pháp lần đầu tiên cho anh em Kiều Trần Như
là một trong bốn thánh tích thiêng liêng nhất của Phật giáo
(Lumbini, Bodhgaya, Sarnath và Kushinagar)

Trở Về Trang Phim Phật Giáo   Trở Về Trang Hình Ảnh Sinh Hoạt


Chùa Đại Nhật Như Lai - Maha Vairocana Temple
1631 South White Rd,San Jose, CA 95127
Tel: (408)926-1998 -- Email: ThongDat72@yahoo.com

Trang Nhà
Duyệt web tốt trên: Firefox & Google Chrome