ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणि पद्मे हूँ

        OM MANI PADME HUM  ॐ मणि पद्मे हूँ OM MANI PADME HUM    ॐ मणिपद्मे हूँ  OM MANI PADME HUM    ॐ मणि पद्मे हूँ      

Mục Lục


11-2012 - Hành Hương Ấn Độ - Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya)

Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya) là khu thánh địa Phật giáo thiêng liêng nhất tại Ấn Độ
với ngôi Tháp Đại Giác (Mahabodhi) và cội cây Bồ Đề thiêng (Pippala).
Đây là nơi đức Phật thành đạo.

Thăm Viếng Vườn Lâm-Tì-Ni

Trở Về Trang Phim Phật Giáo   Trở Về Trang Hình Ảnh Sinh Hoạt

Chùa Đại Nhật Như Lai - Maha Vairocana Temple
1631 South White Rd,San Jose, CA 95127
Tel: (408)926-1998 -- Email: ThongDat72@yahoo.com

Trang Nhà
Duyệt web tốt trên: Firefox & Google Chrome