ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणि पद्मे हूँ

        OM MANI PADME HUM  ॐ मणि पद्मे हूँ OM MANI PADME HUM    ॐ मणिपद्मे हूँ  OM MANI PADME HUM    ॐ मणि पद्मे हूँ      

Mục Lục


11-2012 - Hành Hương Ấn Độ - Vườn Lâm-Tỳ-Ni (Lumbini)

Vườn Lâm-Tỳ-Ni (Lumbini) là nơi Đức Phật đản sanh,
nằm dưới chân rặng núi Hi Mã Lạp Sơn, nước Nepal.
là một trong bốn thánh tích thiêng liêng nhất của Phật giáo
(Lumbini, Bodhgaya, Sarnath và Kushinagar)

Thăm Viếng Bồ Đề Đạo Tràng

Trở Về Trang Phim Phật Giáo   Trở Về Trang Hình Ảnh Sinh Hoạt

Chùa Đại Nhật Như Lai - Maha Vairocana Temple
1631 South White Rd,San Jose, CA 95127
Tel: (408)926-1998 -- Email: ThongDat72@yahoo.com

Trang Nhà
Duyệt web tốt trên: Firefox & Google Chrome