ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणि पद्मे हूँ

        OM MANI PADME HUM  ॐ मणि पद्मे हूँ OM MANI PADME HUM    ॐ मणिपद्मे हूँ  OM MANI PADME HUM    ॐ मणि पद्मे हूँ      

Mục Lục


Hình Ảnh Tu Học Với Tôn Giả Hungkar Dorje Rinpoche
Ngày 21, 22 và 23 Tháng 11, Năm 2013 Tại Chùa Đại Nhật Như Lai

Phần 1    Phần 2    Phần 3  

Tôn Giả Hungkar Dorje Rinpoche là hóa thân cua Đại Sư Do Khyentse Yeshe Dorje, một vị tổ vĩ đại của dòng Cổ Mật. Sinh trưởng trong vùng Golog, xứ Amdo, Tây Tang. Từ thuở nhỏ Ngài đã tu học dưới sự dìu dắt của thân phụ là Khai Mật Tạng Đại Pháp Vương Orgyen Kusum Lingpa cùng các vị thầy khác về nhiều môn học và giáo lý của tất cả tác tông phái Phật Giáo Tây Tạng

Ngài là viện trưởng trụ trì Tu Vien Lung Ngon trong vùng Golog, một trong những tu viện chính rất nổi tiếng tại miền Đông Tây Tạng, với cả ngàn vị tăng đang thọ nhận giáo pháp và tu hoc. Tôn giả Hungkar Dorje hoằng dương Hiển Giáo lẫn Mật Giáo khắp Tây Tạng; Ngài cũng đến giảng dạy Phật pháp cho rất nhiều đệ tử tại các quốc gia khác.
(theo hungkardorje.org)

Lưu Ý: Nếu xài Internet Exporer, xin vui lòng bấm vào nút "Allowed Blocked Content" để xem hình slideshow.Chùa Đại Nhật Như Lai - Maha Vairocana Temple
1631 South White Rd,San Jose, CA 95127
Tel: (408)926-1998 -- Email: ThongDat72@yahoo.com

Trang Nhà
Duyệt web tốt trên: Firefox & Google Chrome