ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणि पद्मे हूँ

        OM MANI PADME HUM  ॐ मणि पद्मे हूँ OM MANI PADME HUM    ॐ मणिपद्मे हूँ  OM MANI PADME HUM    ॐ मणि पद्मे हूँ      

Mục LụcTang Lễ Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác

Ngày 12-16 Tháng 12, Năm 2012
Tại Chùa Pháp Luân, Houston, Texas, USA

Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác (1927-2012) đã viên tịch 6:20 sáng ngày 05 tháng 12 năm 2012 tại Chùa Pháp Luân, thành phố Houston, Texas, trụ thế 86 năm, hạ lạp 66 năm. Ngài đã từng đảm nhiệm các chức vụ:

  - Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
  - Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thuỷ Việt Nam
  - Nguyên Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Xã Hội GHPGVNTN
  - Nguyên Chủ tịch Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ
  - Nguyên Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ
  - Nguyên Phó Giám Đốc Nha Tuyên Uý Phật Giáo
  - Viện chủ Chùa Pháp Luân, Houston, USAXem Tiếp: Tiểu Sử Hòa Thượng Trở Về Trang Hình Ảnh Trở Lên Đầu Trang

Chùa Đại Nhật Như Lai - Maha Vairocana Temple
1631 South White Rd,San Jose, CA 95127
Tel: (408)926-1998 -- Email: ThongDat72@yahoo.com

Trang Nhà
Duyệt web tốt trên: Firefox & Google Chrome