ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणि पद्मे हूँ

        OM MANI PADME HUM  ॐ मणि पद्मे हूँ OM MANI PADME HUM    ॐ मणिपद्मे हूँ  OM MANI PADME HUM    ॐ मणि पद्मे हूँ      

Mục Lục
Lễ Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Như Đạt
Ngày 1 Tháng 3, Năm 2015 Tại Chùa ĐNNL, San Jose, California


Lưu Ý: Nếu xài Internet Exporer, xin vui lòng bấm vào nút "Allowed Blocked Content" để xem hình slideshow.Chùa Đại Nhật Như Lai - Maha Vairocana Temple
1631 South White Rd,San Jose, CA 95127
Tel: (408)926-1998 -- Email: ThongDat72@yahoo.com

Trang Nhà
Duyệt web tốt trên: Firefox & Google Chrome