ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणि पद्मे हूँ

        OM MANI PADME HUM  ॐ मणि पद्मे हूँ OM MANI PADME HUM    ॐ मणिपद्मे हूँ  OM MANI PADME HUM    ॐ मणि पद्मे हूँ      

Mục Lục

THÔNG BÁO

Hành Hương Phật Tích Ấn Độ và Nepal 2014

(Bấm Vào Đây Để Mở Ra Dưới Dạng PDF)

Bấm Vào Đây Để Xem Chương Trình Hành Hương Ấn Độ 2014

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa quý Phật Tử, Thiện Nam, Tín Nữ,

Để tạo công đức thù thắng đến chư vị Phật tử, chùa Đại Nhật Như Lai sẽ tổ chức chuyến hành hương, chiêm bái và đảnh lễ Phật tích tại Ấn Độ và Nepal.

Chương trình sẽ thăm viếng tứ động tâm cùng những thánh tích Phật Giáo trong khắp vùng đông bắc Ấn Độ và Nepal (xin xem chi tiết trong bản chương trình).

Thời gian 18 ngày: từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 15 tháng 3 năm 2014.

Lệ phí: $2,600 USD cho US Passport bao gồm $1200 tiền vé máy bay trong và ngoài nước, $1400 tiền khách sạn, ẩm thực, xe buýt và lệ phí vào cửa những nơi thăm viếng, chưa tính $70 tiền Visa Ấn Độ.
Đặt cọc trước $500 cho tiền máy bay và tour, sẽ không hoàn trả lại nếu hủy bỏ chuyến đi.

Thơi hạn ghi danh: từ ngày ra thông báo này đến ngày 31 tháng 10 năm 2013.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Thượng Tọa Thích Thông Đạt, chùa Đại Nhật Như Lai:

Địa Chỉ: 1631 South White Road, San Jose, CA 95127

Điện Thoại: (408) 926-1998 hoặc (408) 649-0879

Email:

Website: http://www.chuadainhatnhulai.org

 

                 San Jose, Ngày 15 tháng 9 năm 2013

                 Trân Trọng

Thượng Tọa Thích Thông Đạt