ॐ मणि पद्मे हूँ   OM MANI PADME HUM          OM MANI PADME HUM   ॐ मणि पद्मे हूँ   

    OM MANI PADME HUM  ॐ मणि पद्मे हूँ   OM MANI PADME HUM   ॐ मणि पद्मे हूँ   OM MANI PADME HUM   ॐ मणि पद्मे हूँ    

Thư Mời

Ðại Lễ Phật Ðản Lần Thứ 2634 Phật Lịch 2554

và Lễ An Vị Phật

Kính bạch Chư Tôn Ðức, Quý vị Lãnh Ðạo Tinh Thần Tôn Giáo Bạn.
Kính gửi Qúy Ðơn vị Gia Ðình Phật Tử, Hội Ðoàn, Thiện Nam, Tín Nữ, và Ðồng Hương Phật Tử.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

“Thị hiện hóa độ chúng sanh” là hạnh nguyện mà Ðức thế Tôn đã phát tâm, đã Hoằng Dương Chánh Pháp, và đã truyền đạt lại cho chúng ta những phương pháp, đường lối hầu đạt thành chánh quả trong suốt hai ngàn năm trăm năm qua.

Ðể hân hoan đón mừng ngày Ðức Thế Tôn thị hiện trên cõi trần, và đền đáp phần nào công ơn hóa độ của ngài, Chùa Ðại Nhật Như Lai sẽ long trọng tổ chức Ðại Lễ Phật Ðản lần thứ 2634 Phật lịch 2554 và Lễ An Vị Phật tại bổn tự.
CHÙA ÐẠI NHẬT NHƯ LAI
1631 S. White Rd.
San Jose, CA 95127
từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều
Chủ Nhật ngày 16 tháng 5 năm 2010
(Nhằm mùng 3 tháng Tư năm Canh Dần)

Thay mặt chùa Ðại Nhật Như Lai, cùng Ban Tổ Chức, trân trọng cung thỉnh Chư Tôn Ðức, các vị Lãnh đạo Tinh thần Tôn giáo bạn, trân trọng kính mời quý Ðơn vị Gia Ðình Phật Tử, Hội đoàn, qúy Phật tử và Ðồng hương hoan hỷ quang lâm tham dự Ðại Lễ Phật Ðản PL 2554 và Lễ An Vị Phật.

Sự hiện diện của qúy liệt vị là niềm khích lệ vô biên đối với Bổn tự, cùng Ban Tổ Chức trên con đường Hoằng Dương Chánh Pháp và phụng sự tha nhân dưới ánh từ quang của đấng Từ Phụ.

Trân Trọng Kính Mời.

Back To Trang Thông Báo

Chùa Đại Nhật Như Lai
Maha Vairocana
1631 South White Rd,San Jose, CA 95127
Tel: (408)926 - 1998
Email: Thongdat72@yahoo.com
Trang Nhà
Duyệt web tốt trên: Firefox, Google Chrome