ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणिपद्मे हूँ OM MANI PADME HUM   ॐ मणि पद्मे हूँ

        OM MANI PADME HUM  ॐ मणि पद्मे हूँ OM MANI PADME HUM    ॐ मणिपद्मे हूँ  OM MANI PADME HUM    ॐ मणि पद्मे हूँ      

Mục Lục


THƯ MỜI

Ðại Lễ Vu Lan Phật Lịch 2557

(Bấm Vào Đây Để Mở Ra Dưới Dạng PDF)

Bấm Vào Đây Để Xem Chương Trình Sinh Hoạt Ðại Lễ Vu Lan

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Ðức, Quý vị Lãnh Ðạo Tinh Thần Tôn Giáo Bạn
Kính gửi Quý Ðơn vị Gia Ðình Phật Tử, Hội Ðoàn, Thiện Nam, Tín Nữ, và Ðồng Hương Phật Tử

Mùa Báo Hiếu cửu huyền thất tổ lại đến với những người con Phật. Mùa mà chư Tôn Ðức An Cư Kiết Hạ, mùa để những người con dành trọn tâm tư, tưởng nhớ đến công đức sâu dày của Đấng Sinh Thành dù còn tại thế hay quá vãng về cõi Phật.

Ðể hân hoan đón mừng ngày Ngài Ðại Hiếu Mục Kiền Liên đem tấm lòng hiếu thảo để cứu Mẹ hiền cũng như những vong nhân thoát khỏi cảnh khổ đau, Chùa Ðại Nhật Như Lai sẽ long trọng tổ chức Ðại Lễ Vu Lan Phật lịch 2557 tại:

CHÙA ĐẠI NHẬT NHƯ LAI

1631 South White Road, San Jose, CA 95127
Từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều
Chủ Nhật ngày 4 tháng 8 năm 2013, nhằm ngày 28 tháng 6 năm Quý Tỵ.

Trân trọng kính cung thỉnh Chư Tôn Ðức hoan hỷ quang lâm, quý đồng hương và Phật tử xa gần về tham dự Ðại Lễ Vu Lan PL 2557.

Sự hiện diện của quý ngài và quý vị là niềm khích lệ vô biên đối với Bổn tự, cùng Ban Tổ Chức trên con đường Hoằng Dương Chánh Pháp và phụng sự tha nhân dưới ánh từ quang của đấng Từ Phụ.

Nam Mô Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

Bãi Đậu Xe: Quý vị có thể đậu xe tại trường Trung Học Mount Pleasant phía bên kia đường hoặc
                    tại trường tiểu học Adelante phía sau chùa (2999 Ridgemont Dr., San Jose, CA 95127)

 

                 San Jose, Ngày 6 tháng 6 năm 2013

                 Trân Trọng Kính Mời

Thượng Tọa Thích Thông Đạt